Betingelser

  • Vi leverer papiret ca. 1 uke etter bestilling.
  • Dere har 3 uker på å betale for papiret.
  • Papiret leveres også på kveldstid og i helgene på Østlandet.
  • Minstebestilling er 40 sekker.
  • Mottaker må være tilgjengelig på telefon.
  • Det er 3 ukers returrett. Kjøper må selv ordne med retur og betale kostnadene. Angrerettskjema.
  • Fakturaansvarlig må være over 18 år.
  • Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.
  • Er det noen under 18 år som bestiller og ikke betaler, vil de bli anmeldt til politiet for bedrageri i henhold til straffeloven § 270.
  • Foreldre må bli informert på forhånd av bestiller om leveringen fra Dugnad24.